Produktionen - et overblik

 

På Hesselbjerggaard har vi en alsidig produktion. Vi er interesseret i at skabe en bredde i udbuddet, både fordi det giver en bedre økologi, men også fordi det giver, tror vi, en bedre økonomi. Vi har valgt det udgangspunkt, fordi det er vi bedst til, og fordi det giver den størst mulige bæredygtighed - alt taget i betragtning - på gården. Der opstår en synergieffekter mellem de forskellige produktgrene. Den bedste måde at få indtryk af gården "økologi" på, er selvfølgelig ved at komme og besøge os.

 

Helt overordnet så producerer vi fødevarer, oplevelser og viden.

 

Fødevarer

Vores største produkt er kød. Kødet kommer fra vores Dexter besætning og vores Godtlænder får. Dyrene græsser i hele sommerhalvåret markerne og de våde enge omkring gården. Da vi ligger i et naturområde (frednings,- og Nature 2000 område) så egner vores jord sig godt til netop denne form for produktion. Dyrene får en alsidig kost (fedtfattigt), de er gamle husdyr racer som vokser langsomt (korte fibre), de bliver skudt på marken (ingen stress) og til sidst får en maksimal modningstid hos slagteren (mørhed). Altsammen gør at vores kødprodukter lever op til kriterierne for en høj fødevarekvalitet.

 

Grøntsager produceres på friland, i højbede og i væksthus.  Grøntsagerne hænger sammen med husdyrene da dybstrøelsen fra vinterfodringen er et godt udgangspunkt for gode grøntsager. Grøntsagerne sælges fra gårdbutikken.

 

Frugt og bær produktionen omkring gården er på vej op. De friske og forarbejdede frugter og bær sælges ligeledes fra gårdbutikken.

 

Honning produceres af Knud, som er biavler og tilknytte gården. Bestøvningen fra bierne er, ligesom næringskredsløbet baseret på husdyrene, den vigtigste hjælpemotor økologien har til rådighed. Måske skulle man nævne håndens arbejde, og dermed landmanden virke, på linie hermed.  Honning sælges også fra gårdbutikken.

 

Oplevelser

Vi har mange besøgende gennem året. De kommer her fordi de er nysgerrige og lejesyge. Bare gerne opleve et landbruget indefra på stedet. Men også fordi de gerne vil vide mere. Vide mere om hvad økologi går ud på og vide noget om hvor fødevarerne kommer fra. Vi har besøgende i forbindelse med bondegårdsferie aktiviteter. Se menu punkt. Vi tager imod skoleklasser hele året. Se mere herom under menupunktet Gårdbesøg.

 

Desuden kommer der grupper af mennesker til en række specialarrangementer. Det drejer sig typisk om følgende

  • Økologiske Sommeraftener (middag baseret på egne råvarer)

  • Økologisk Høstmarked (Arrangeret af Økologisk Landsforening)

  • Køernes Forårsfest (Arrangeret af Økologisk Landsforening)

  • Klimaekspressen (Besøgstjeneste i anledning af Klima top mødet)

  • Firma arrangementer for medarbejdere

  • Sporets dag (Arrangeret af Landbrug&Fødevarer)

  • Lokale arrangementer for bylaug, menighedsråd og den slags foreninger

 

Viden

Viden er en integreret del af de to ovenfor nævnte punkter. Men viden er også en ressource som kan  blive til f.eks. projektudvikling. Vi har løbende en række projekter på Hesselbjerggaard indenfor området landdistriktsudvikling, produktudvikling og forarbejdning.  En del af denne viden ligger på kanten af hvad man kalder forskning. F.eks. vores græsrodsforsknings projekt. Ligeledes viden som bliver til kursusvirksomhed. Begge områder vil vi komme mere ind på i årene fremover. De afsluttede projekter ligger under menu punktet Faktabox.

 
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Til forsiden
Sitemap - oversigtskort
Udskriv