Gårdbesøg på Hesselbjerggaard

- At bo på landet er smukt, dejligt og livsbekræftende.
- At bo på landet er hårdt, slidsomt og besværligt.


Begge udsagn er sande; hvilket der passer mest afhænger i høj grad af,
hvordan man organiserer sig, og hvilke prioriteringer man har.
Vi vil gerne bidrage til at mennesker, som kommer på besøg, får gode oplevelser

med sig herfra. For den ene er det en udfordring at gå ind til en flok får for at fodre,

for den anden er det en udfordring at plukke 5 pund jordbær.
Vi vil gerne give udfordringer, som har en chance for at blive til sejr!


Besøgsstationer

Under en tur gennem gårdens bygninger og natur fortæller vi om fortid, nutid og

fremtid med udgangspunkt i målgruppens særlige interesser.

Kontakt os og få et uforpligtende tilbud.

Det kan f.eks. være:

- Børnehaven, som i foråret skal ud og opleve lam og kalve springe omkring eller

hoppe i halmballer ved høsttid.

- Skoleklassen, som arbejder med økologisk landbrug og ved selvsyn skal se og
høre om et.

- Beboere fra et plejehjem, som gerne vil høre om gårdens historie.

- Eller sprogskolen, hvor kvinder med anden etnisk baggrund skal opleve et

andet Danmark, end det de kender fra deres eget boligkvarter.Bygningerne

Hesselbjerggaard er en typisk udflyttergård fra landsbyen Kattinge...

Energiforsyningen

Fra sommeren 2014 er Hesselbjerggaard blevet selvforsynende med strøm. På ladetaget er der blevet lagt solceller op, som gør at hele vores forbrug dækkes af solen. Økologiske landbrug har en målsætning om at skrue ned for den fossile energi, men det er ikke et krav, som står i den før omtalte vejledning. Den største afhængighed af fossilt brændstof gælder transport. Vi drømmer om at udskifte den nuværende Toyota med en El-bil. Og måske på sigt også traktoren. Men det vil vise sig. Lige nu handler det om ikke at bidrage til landbrugets gældsprocent.

 

På taget af laden er der blevet monteret 2x64 solpaneler, og med det aktuelle elforbrug på Hesselbjerggaard skulle det være tilstrækkeligt til at dække gårdens samlede forbrug. Men da forbruget ligger noget forskudt hen over døgnet, bliver den strøm, som produceres når forholdene er optimale videresendt til DONG, som så leverer, når solen er væk. En diskret måler i baghaven viser forholdet mellem eget forbrug og den strøm som videresendes.

Spildevandet

Diskret op af parkeringspladsen ligger gårdens vandrensningsanlæg. Det består af to bassiner med dimensionerne 8x32 m. Den faste del, som er langt den mindste, af affaldet opsamles i en tank, som tømmes med mellemrum af et renovationsfirma, mens den flydende del ledes ud i de to bassiner, hvor energipil opsuger væske og de deri opløste næringsstoffer. Efter en tid fældes den producerede pil og anvendes enten som flis eller ordinært brænde. Populært sagt, kan man sige, at pilestammerne er dannet af affaldet og på den måde konverteres affald til nyttetræ.


Hesselbjerggaard renser al spildevand i et pilerensningsanlæg. Det har nu fungeret i 7-8 år, og vi har kun gode erfaringer med det. Et eller andet sted handler rensning af spildevand også om økologi. Ikke sådan formelt (Ø-mærket handler jo kun om selve produktionen), men på den måde, at rensning af spildevand bidrager til et recirkulerings-princip som er et vigtigt ideal, eller princip for økologien. Vi gør det ikke for at være bedre end andre, men fordi det forekommer naturligt at rydde op efter sig. Om det nu er forurening af de nære omgivelser, eller det – som med solcellerne – er et lille forsøg på at bidrage til at reducere klimakrisen.


 
Til forsiden
Sitemap - oversigtskort
Udskriv