Hesselbjerggaards pilerensningsanlæg

 

Beslutningen

Da vi skulle indrette staldlængerne på gården til tre ferielejligheder i 2004 blev vi pålagt en øget rensning af gårdens spildevand. Det er almindelig praksis fra kommunen som spildevandsmyndighed. Når man ændrer på spildevandsproduktionen, så ændrer man ofte kravene til rensning. Vi fik i princippet tre muligheder at vælge mellem 1. Et biologisk rensningsanlæg. I princippet det samme som et kommunalt rensningsanlæg, bare i ministørrelse. 2. Nedsivning 150 meter fra gården oppe på bakken vest for gården. 3. Grønt spildevandsrensning, - som enten kan være beplantet med tagrør eller med pil.

 

Vi besluttede os for Pilerensningsanlægget. Det gjorde vi, fordi systemet er velafprøvet, det er lav-teknologisk - altså minimal vedligeholdelse. Derudover producerer anlægget træ, som kan bruges til flisfyring i stokerfyret eller brænde i vores brødovn. Pilerensning er også let at kontrollere om det virker - og dermed overholder kravene til spildevandsrensning. Som man ser på udgravnings billederne, foregår kontrollen ved at man - i stigerøret - sammenligner vandstanden i bassinerne, med vandstanden udenfor. Er vandstanden højere inde end ude, er membranen tæt, og der sker ingen udsivning. En meget simpel teknologi som tiltalte os.

 

Økonomien

Pilerensning er dyrt at anlægge. Det er et kæmpe arbejde at udgrave bassinerne. Regningen for gravearbejdet løb op i 60.000,- Kr. De to lag geotekstil og plastfolien, faskineblokke, slanger, dykpumper etc. blev ca. 30.000,- Derudover kom regningen for dimensioneringsrapporten, som skal sendes og godkendes af kommunen før igangsættelse samt udgiften til elektrikerens elarbejde. Det blev ca 20.000,- kr. Alt i alt ca 110.000,- kr. sammenlagt. Tilgengæld er det et rensningssystem med meget få udgifter efterfølgende.

 

Princippet bag grøn spildevandsrensning

Nedenstående tegning illustrerer principperne for grøn rensning. Det er en særlig hurtigvoksende pile klon som anvendes. De vokser 5-6 meter på en vækstsæson. Når stammerne er ca 5-7 cm i diameter fældes de som brændsel.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Billeder fra etableringen af anlægget

Nedenfor ser du billeder af hvordan vi konkret byggede anlægget. Klik på billederne for en forklarende tekst.

 
 
 

Skitse over det faktiske anlæg - sådan som det kom til at være efter billedserien

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Driftserfaringer

Anlægget stod færdigt i 2005. Vi er glade for anlægget. De to Grundfospumper sender spildevandet først 24 timer ud til det ene bassin, derefter 24 timer til det næste. Begge bassiner får derved lige meget vand tilført. Vi har skovet pilen flere gange. Træet er blevet brugt til opvarmning. Afhentningen af flydelaget sker een gang om året, og er dermed en del af den kommunale tømningsordning.

 

Vi har det godt med, at vi står til regnskab overfor de affaldsstoffer, vi udleder. Hvis der sendes terpentin og maling igennem, så ender det som en lokal forurening hos os selv. Så det sker naturligvis ikke. Pilerensning er en god måde at feje for egen dør på, kan man vel sige. Gæster i ferielejlighederne og andre besøgende på gården instrueres i, hvad der ikke må blive smidt ud. Men vi oplever nu ikke, at det er noget problem.

 

Hvis der var een ting, vi ville have lavet anderledes, så var det nok en spulebrønd undervejs i spildevandsledningen. Fedt kan stoppe ledningen når det størkner, og det koster at få en kloakrenser ud og spule fedtproppen væk. Med en spulebrønd placeret halvvejs til samletanken er det muligt selv at foretage spulingen med en simpel højtryksrenser.

 
 

Links

Rådgivere

 

http://www.pilerensning.dk/ 

Denne rådgiver henvendte vi os til, da vi skulle have lavet en "Dimensioneringsplan", som efterfølgende blev sendt til godkendelse i kommunen

 

http://www.folkecenter.net/dk/virtueltbesog/spildevandsrensning/

 

Udstyr
Denne leverandør leverede materialerne til anlægget 

 
Til forsiden
Sitemap - oversigtskort
Udskriv