De forskellige energiforsyninger på gården

 
Her kan du få noget at vide om vores energiforsyning. 

Solceller

På taget af laden er der blevet monteret 2x64 solpaneler, og med det aktuelle elforbrug på Hesselbjerggaard skulle det være tilstrækkeligt til at dække gårdens samlede forbrug. Men da forbruget ligger noget forskudt hen over døgnet, bliver den strøm, som produceres når forholdene er optimale videresendt til DONG, som så leverer, når solen er væk. En diskret måler i baghaven viser forholdet mellem eget forbrug og den strøm som videresendes.


Solvarme fra væksthus
Solvarme
Storkefyr eller pillefyr
Fastbrændselsfyr      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          

 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Til forsiden
Sitemap - oversigtskort
Udskriv