Gårdens historie


Heselbjerggaard blev i 1798 udflyttet fra Kattinge landsby og var fæstegård under Lindholm Gods. I 1905 fik den første selvejerbonde skøde på gården.

Fra slutningen af 1950erne blev gården drevet som de fleste landbrug med byg på markerne og grise i staldene. Før den tid var der en mere varieret

produktion med bl.a. frugt og roer, køer og heste, afgræsning på engene ved søen, hvor der blev høstet tagrør om vinteren. Hesselbjerggaard har

således været en traditionel bondegård, hvor der udover gårdejeren og hans familie har været plads til både staldkarle i stald og mark og piger til

hjælp med brødbagning, vask, syltning og der skulle til for at holde alle mætte på gården.


Hesselbjerggård blev omlagt til økologisk produktion i år 2000.
Tidligere ejere af Hesselbjerggaard. 
Til forsiden
Sitemap - oversigtskort
Udskriv